ACSUG finaliza a fase de autoavaliación do proceso de avaliación externa por parte de ENQA

ACSUG, membro de ENQA desde o ano 2009, está actualmente inmersa, tras 5 anos desde a última avaliación externa por parte de ENQA, nun novo proceso de avaliación internacional.

Relacionado con este proceso, ACSUG finalizou en xaneiro de 2019 a fase de autoavaliación, coa emisión dun informe, no que se inclúen as principais conclusións da análise interno levado a cabo.

O contido deste informe de autoavaliación será a continuación analizado polo comité externo que visitará ACSUG entre os días 20 a 22 de marzo de 2019.