• Avaliación do deseño e certificación da implantación dos Sistemas de Garantía de Calidade

Centros

ACSUG é a encargada de levar a cabo os procesos de Avaliación do deseño e certificación da implantación dos Sistemas de Garantía de Calidade (SGC) dos centros das Universidades do Sistema Universitario de Galicia (SUG).

Dende o ano 2009, ACSUG desenvolve accións de acreditación en centros externos ao Sistema Universitario Español, centrando a súa actividade en Universidades de Asia Central e América latina.

Importante: Actuación da ACSUG ante a alerta sanitaria provocada polo COVID-19 no que refire os programas de avaliación de títulos e centros.