• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Persoal

DIRECCIÓN:

José Eduardo López Pereira
Director

GABINETE DE DIRECCIÓN:

Ana Isabel López Lorenzo
Técnica en Gabinete de Dirección

Luis Carlos Velón Sixto
Técnico en Xestión da Calidade

UNIDADE DE PROFESORADO:

Francisco Rico Rey
Técnico de Profesorado

Mª Jesús Cabezas Vilas
Técnica de Profesorado

Sandra Millán Buceta
Administrativa

Edurne Lesta Chapela
Administrativa

UNIDADE DE PROGRAMAS:

Isabel Belmonte Otero
Técnica de Programas

Mª Dolores Castro Pais
Técnica de Programas

Luisa Mª Vázquez Froján
Técnica de Programas

UNIDADE DE XESTIÓN:

Aitor Martínez Lafuente
Técnico en Asuntos Económicos e Recursos Humanos

Santiago Domínguez Martínez
Administrativo

María D. Sierra Sánchez
Técnica Informático

Marta Mallo Rey
Técnica Informático

José M. Baña Souto
Técnico Especialista en Informática

Mª Virtudes Couceiro Novais
Administrativa Rexistro e Arquivo