• Relacións e intercambio de información con outras axencias de calidade e organismos relacionados co ámbito universitario

Actividades internacionais

Dende a súa creación a ACSUG considerou de vital importancia o establecemento de relacións e intercambio de información con outras axencias de calidade e organismos relacionados co ámbito universitario tanto nacionais como internacionais, o que incide nunha mellora continua das actividades realizadas, así como na adaptación constante á situación da educación superior en cada momento.