CONVOCATORIAS ABERTAS

Convocatoria Prazo de solicitude Prazo de avaliación
Programa FIDES-AUDIT. Fase de certificación da implantación dos sistemas de garantía de calidade 28 de Novembro de 2017 a 27 de Decembro de 2017 Marzo de 2018 a Setembro de 2018
Progresión colaboradores Aberto todo o ano Aberto todo o ano