CONVOCATORIAS ABERTAS

Convocatoria Prazo de solicitude Prazo de avaliación
Convocatoria ordinaria de avaliación previa á contratación do profesorado polas universidades do SUG 14 de Xullo de 2020 a 12 de Agosto de 2020 Agosto de 2020 a Xaneiro de 2021
Certificación da implantación dos Sistemas de Garantia de Calidade 11 de Decembro de 2019 a 17 de Xaneiro de 2020 Marzo de 2020 a Outubro de 2020
Progresión colaboradores Aberto todo o ano Aberto todo o ano