CONVOCATORIAS ABERTAS

Convocatoria Prazo de solicitude Prazo de avaliación
Convocatoria ordinaria de avaliación previa á contratación do profesorado polas universidades do SUG 06 de Xullo de 2021 a 02 de Agosto de 2021 Agosto de 2021 a Xaneiro de 2022
Progresión colaboradores Aberto todo o ano Aberto todo o ano