CONVOCATORIAS ABERTAS

Convocatoria Prazo de solicitude Prazo de avaliación
Convocatoria ordinaria de 2019 para os complementos de recoñecemento á excelencia curricular docente e investigadora 13 de Febreiro de 2020 a 11 de Marzo de 2020 Marzo de 2020 a Agosto de 2020
Certificación da implantación dos Sistemas de Garantia de Calidade 11 de Decembro de 2019 a 17 de Xaneiro de 2020 Marzo de 2020 a Outubro de 2020
Convocatoria ordinaria de avaliación previa á contratación do profesorado polas universidades do SUG 04 de Setembro de 2019 a 03 de Outubro de 2019 Outubro de 2019 a Marzo de 2020
Progresión colaboradores Aberto todo o ano Aberto todo o ano