CONVOCATORIAS ABERTAS

Convocatoria Prazo de solicitude Prazo de avaliación
Convocatoria ordinaria de avaliación previa á contratación do profesorado polas universidades do SUG 14 de Xullo de 2020 a 12 de Agosto de 2020 Agosto de 2020 a Xaneiro de 2021
Progresión colaboradores Aberto todo o ano Aberto todo o ano