CONVOCATORIAS ABERTAS

Convocatoria Prazo de solicitude Prazo de avaliación
Convocatoria ordinaria 2016 para os complementos de recoñecemento polos cargos de xestión. Decembro de 2016
Xaneiro de 2017 a Maio de 2017
Convocatoria ordinaria 2016 para os complementos de recoñecemento á excelencia curricular docente e investigadora Decembro de 2016
Xaneiro de 2017 a Maio de 2017
Complementos de recoñecemento o labor docente e o labor investigador Decembro de 2016
Xaneiro de 2017 a Maio de 2017
Resolución do 7 de novembro de 2016, do Vicerreitorado de Organización Académica da Universidade de Oviedo
Novembro de 2016 a Decembro de 2016
Decembro de 2016 a Febreiro de 2017
Progresión colaboradores Aberto todo o ano Aberto todo o ano