• Relacións e intercambio de información con outras axencias de calidade e organismos relacionados co ámbito universitario

Avaliación e Certificación Internacional

En 2011 ACSUG comenzou a avaliación de centros universitarios externos ao Sistema Universitario Español, con especial adaptación aos países latinoamericanos. Para o desenvolvemento deste proxecto, elaborouse unha proposta metodolóxica que, ademáis de incorporar os ESG, está baseada na experiencia avaliadora da ACSUG en diferentes procesos de avaliación de centros, títulos, programas, sistemas de garantía de calidade, servizos, profesorado, etc, en universidades de Galicia