• Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia

Persoal

DIRECCIÓN:

José Eduardo López Pereira
Director

GABINETE DE DIRECCIÓN:

Ana Isabel López Lorenzo
Técnico en Gabinete de Dirección

Luis Carlos Velón Sixto
Técnico en Xestión da Calidade

UNIDADE DE PROFESORADO:

Francisco Rico Rey
Técnico - Acreditación de Profesorado

Sandra Millán Buceta
Administrativa

Edurne Lesta Chapela
Administrativa

UNIDADE DE PROGRAMAS:

Isabel Belmonte Otero
Técnico de Programas

Mª Dolores Castro Pais
Técnico de Programas

Mª Carmen Fernández Montes
Colaboradora

UNIDADE DE XESTIÓN:

Aitor Martínez Lafuente
Técnico en Asuntos Económicos e Recursos Humanos

Santiago Domínguez Martínez
Administrativo

María D. Sierra Sánchez
Técnico Informático

Marta Mallo Rey
Técnico Informático

José M. Baña Souto
Técnico Especialista en Informática

Mª Virtudes Couceiro Novais