Xornadas organizadas por ACSUG: 2019

Título Programa Documentos
Xuntanza Universidades SUG-ACSUG
Curso de capacitación para comisións de avaliación de títulos e centros
Xornada de formación para avaliadores de títulos