Xornadas organizadas pola ACSUG: 2017

Título Programa Documentos
Presentación da publicación: "Estudo da inserción laboral dos titulados en Másteres no Sistema Universitario de Galicia 2011-2012"
Xornada de formación das comisións de avaliación da Universidade de A Coruña para o desenvolvemento da convocatoria 2017 do programa DOCENTIA
Xornada de formación das comisións de avaliación da universidade de Vigo para o desenvolvemento da convocatoria 2017 do programa DOCENTIA
Xornada de formación da comisión de avaliación do centro universitario da defensa (CUD) para o desenvolvemento do programa DOCENTIA
Presentación dos resultados da publicación: "Estudo da inserción laboral dos titulados do Sistema Universitario de Galicia 2012-2013"
Reunión coa delegación do Ministerio de Educación Superior da República Dominicana