Xornada de formación para representantes da Universidade de Guanajuato