Xornadas organizadas por ACSUG: 2014

Título Programa Documentos
Xornada de formación para representantes da Universidade de Guanajuato
Presentación da publicación "Estudo da inserción laboral dos titulados no Sistema Universitario de Galicia 2009-2010"
Xornada de formación para representantes de Uzbekistán en relación co programa Tempus SAMUz
Xornada dirixida aos avaliadores do programa DOCENTIA da UDC
Xornada de formación acreditación títulos