Xornadas organizadas por ACSUG: 2013

Título Programa Documentos
Reunión informativa para representates da Universidad Nacional San Luís Gonzaga de ICA
Xornada dirixida aos avaliadores do programa DOCENTIA da USC
Xornada sobre Seguimento de Títulos Oficiais
Xornadas de información sobre o seguimento de títulos, a súa acreditación e a certificación dos Sistemas de Garantía de Calidade