Xornadas nas que participa ACSUG: 2019

Título Programa Documentos
asemblea xeral de ENQA 2019
Reunión de otoño de ECA 2019
ACSUG Participou nun seminario para axencias recentemente avaliadas por ENQA en Porto (Portugal)
Reunión anual de ECA 2019
ECA Winter seminar 2019
9º Foro da Asociación Europea para a Garantía da Calidade da Educación Superior (ENQA),