Xornadas nas que participa ACSUG: 2018

Título Programa Documentos
ECA autumn seminar 2018
"Empleabilidad e inserción laboral de los titulados universitarios"
Seminario para axencias en relación co proceso de avaliación externa de ENQA
Seminario de ECA e Reunión Anual 2018
ENQA 2018 Members Forum
ImpEA Seminar
ECA-NVAO Seminar: “Institutional and Programme Reviews: Towards New Combinations”
VII Jornadas de Observatorios Universitarios de Empleo