Xornadas nas que participa a ACSUG: 2012

Título Programa Documentos
7º Foro Europeo da Garantía da Calidade (European Quality Assurance Forum, EQAF)
Xornada "La Calidad en los Centros Universitarios de la Defensa" (A calidade nos centros universitarios da defensa), Zaragoza
Asamblea Xeral de ENQA 2012
Reunión anual do Internal Quality Assurance (IQA) Group de ENQA
Foro dos membros de ENQA 2012