Xornadas nas que participa ACSUG: 2011

Título Programa Documentos
Xornada formativa sobre seguemento de títulos (UVigo - Vigo)
Xornada sobre seguemento e acreditación de títulos (Almería)
Xornada formativa sobre seguemento de títulos (UDC)
Cursos do Centro Universitario de Formación e Innovación Educativa da UDC
Conferencia INQAAHE 2011
Foro dos membros de ENQA 2011
Conferencia sobre Deseño e Medida de Competencias en Educación Superior