Xornadas nas que participa ACSUG: 2011

Título Programa Documentos
Seminario INQAAHE: "Internationalisation and Quality Assurance: Connecting European and Global Experiences" (Internacionalización e Garantía da Calidade: Conectando experiencias europeas e globais)
6º Foro Europeo da Garantía da Calidade (European Quality Assurance Forum, EQAF)
X Congreso SGAPEIO
Seminario sobre o proceso de Bologna organizada pola conferencia de reitores alemanes (HRK)
Asamblea Xeral de ENQA 2011
XIII Foro de Almagro
Encontro na UIMP: "Los programas de Acreditación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)" (Os programas de Acreditación da Axencia Nacional de Avaliación da Calidade e Acreditación)
Curso de formación do persoal docente (UVigo): "A avaliación da ACSUG previa á contratación do profesorado universitario"
Xornada formativa sobre seguemento de títulos (UVigo - Ourense)
Xornada formativa sobre o seguimento de títulos (USC)