Xornadas nas que participa ACSUG: 2010

Título Programa Documentos
Conferencia anual de CANQA: Modernización da garantía da calidade interna e externa na educación superior de Asia Central
5º Foro Europeo da Garantía da Calidade (European Quality Assurance Forum, EQAF)
XII Foro de Almagro
Asamblea Xeral de ENQA 2010
Xornadas na UIMP: Avaliación, seguimento e acreditación das ensinanzas universitarias. Pasado, presente e futuro.
Xuntanza anual do Internal Quality Assurance Group (IQA Group) de ENQA
Seminario sobre a Garantía de Calidade da Educación Superior. Interacción entre actores no Espacio Común de Educación Superior (ALC-UE)