Xornadas nas que participa ACSUG: 2009

Título Programa Documentos
Modernización do sistema de garantía da calidade interna e externa na educación superior (Proxecto TEMPUS CANQA)
III Foro de emprego da USC
4º Foro Europeo da Garantía da Calidade (European Quality Assurance Forum, EQAF)
Xornadas dirixidas ao profesorado da UVIGO
XI Foro de Almagro
Asamblea Xeral de ENQA 2009
Conferencia "Development of Competences of Work and Education, (DECOWE)"
Acto de entrega de certificados FIDES-AUDIT
Xornadas na Universidade Internacional Menéndez Pelayo (UIMP)
Competencias persoais e mercado de traballo