Xornadas nas que participa ACSUG: 2008

Título Programa Documentos
3º Foro europeo da garantía da calidade (European Quality Assurance Forum - EQAF)
II Foro de Emprego
X Foro de Almagro: Os sistemas de información para a garantía da calidade das ensinanzas universitarias
Asamblea xeral de ENQA 2008
Primeiras avaliacións externas das axencias de aseguramento da calidade - leccións aprendidas
Reunión anual "ENQA IQA group"
Forum Orienta 2008
A inserción laboral das graduadas e graduados do Sistema Universitario Galego