• Verificación, modificación, seguimento e renovación da acreditación dos títulos oficiais de grao, máster e doutoramento

Informes finais seguimento UVIGO: Másteres

Ano Páxinas Arquivo
Administración Integrada de Empresas: Responsabilidade Social Corporativa, Calidade e Medio Ambiente 2012 5 PDF icon IFS M Admin Integrad Empr.pdf
Aplicacións de Procesado de Sinal en Comunicacións 2012 7 PDF icon IF M. Aplicaciones Procesado-UVI.pdf
Artes Escénicas 2012 6 PDF icon IFS M Artes Escen.pdf
Ciencia e Tecnoloxía Agroalimentaria 2012 9 PDF icon IFS_MCTA_UVIGO.pdf
Ciencias do Clima: Meteoroloxía, Oceanografía e Cambio Climático 2012 7 PDF icon IFS_MCLIMA_UVIGO.pdf
Comercio Internacional 2012 5 PDF icon IFS M Comercio Internacional.pdf
Contaminación Industrial : Avaliación, Prevención e Control 2012 7 PDF icon IF M. Contam. Industrial-UVI.pdf
Creación, Dirección e Innovación na Empresa 2012 6 PDF icon IFS M CDI Empresa.pdf
Dereito Urbanístico e do Medio Ambiente 2012 5 PDF icon IFS M Derecho Urbanis.pdf
Dificultades de Aprendizaxe e Procesos Cognitivos 2012 8 PDF icon IFS M Dificultades.pdf