• Verificación, modificación, seguimento e renovación da acreditación dos títulos oficiais de grao, máster e doutoramento

Informes finais seguimento USC: Másteres

Ano Páxinas Arquivo
Acuicultura 2012 10 PDF icon IFS_MACUICULTURA_USC.pdf
Atención Sanitaria, Xestión e Coidados 2012 8 PDF icon IFS_MATSANCUI_USC.pdf
Biodiversidade e Conservación do Medio Natural 2012 11 PDF icon IFS_MBIOCMN_USC.pdf
Biotecnoloxía 2012 9 PDF icon IFS_MBIOTEC_USC.pdf
Ciencia e Tecnoloxía de Materiais 2012 10 PDF icon IFS_MCYTMATERIALES_USC.pdf
Comunicación e Industrias Creativas 2012 7 PDF icon IFS Seg M Comunic e Ind creativas.pdf
Dereito das Administracións e Institucións Públicas 2012 7 PDF icon IFS M DCHO ADMONES E INST PUBLICAS.pdf
Dereito Privado 2012 6 PDF icon IFS M derecho privado.pdf
Desenvolvemento Económico e Innovación 2012 6 PDF icon IFS M Desenvol Eco e Innovacion.pdf
Desenvolvemento Rexional e Integración Económica 2012 6 PDF icon IFS M en Desenvol Regional e Integracion Eco.pdf