• Busca da excelencia a través de mecanismos externos de avaliación da súa actividade

Complemento á excelencia curricular: Destinatarios

De conformidade co disposto no artigo 1 do Decreto 55/2004 , do 4 de marzo, (texto consolidado, de acordo coa redacción dada polo Decreto 326/2009 do 11 de xuño) e a Orde 16 de outubro de 2006, poderá solicitar este complemento o persoal docente e investigador FUNCIONARIO OU CONTRATADO DOUTOR, tanto de carácter fixo como temporal, das universidades públicas do sistema universitario de Galicia (SUG).