Arquivo de novas

Convocatoria de avaliación previa á contratación de profesorado e informe previo á contratación excepcional de colaboradores

30/12/2009

Solicitude para a avaliación previa á contratación do profesorado universitario polas universidades do SUG. A través da Resolución do 15 de decembro de 2009 ( DOG do 30 de decembro de 2009 ) , apróbase a convocatoria ordinaria para a avaliación previa á contratación de profesorado universitario polas universidades do Sistema Universitario de Galicia e se abre o prazo para a presentación de solicitudes.

Solicitude para a obtención do informe previo á contratación excepcional de profesorado colaborador polas universidades do SUG. A través da Resolución do 15 de decembro de 2009 ( DOG do 30 de decembro de 2009 ), apróbase a convocatoria ordinaria para a obtención do informe previo á contratación excepcional de profesorado colaborador polas universidades do Sistema Universitario de Galicia e se abre o prazo para a presentación de solicitudes.

  • O prazo para a presentación de solicitudes para calquera destas convocatorias remata o día 8 de febreiro de 2010.
  • ACCESO Á APLICACIÓN PARA CUBRIR A SOLICITUDE . Poderá solicitar calquera destas dúas avaliacións a través dunha mesma aplicación informática; é por iso que, só terá que rexistrarse unha única vez.
  • Preguntas frecuentes (facilita a resolución das dúbidas máis sinxelas sobre calquera destes dous procedementos)

ACSUG é membro de pleno dereito de ENQA

10/12/2009

ACSUG superou con éxito o proceso de avaliación externa levado a cabo pola Asociación Europea para a Garantía da Calidade da Educación Superior (ENQA), organismo do que forman parte axencias de calidade de educación superior de 25 países europeos. O labor realizado pola ACSUG desde a súa creación no ano 2001 mereceu o recoñecemento por parte de ENQA, sendo ACSUG desde o 16 de novembro de 2009 considerada membro de pleno dereito de ENQA. Ampliar información.

Presentación da publicación "Estudo da inserción laboral dos titulados universitarios no sistema universitario de Galicia 2005-2006"

19/11/2009

O mércores día 25 de novembro ás 13:00 horas na Facultade de Económicas e Empresariais do Campus Sur terá lugar a presentación da publicación da ACSUG: "Estudo  da inserción laboral dos titulados universitarios no sistema universitario de Galicia 2005-2006". Esta presentación será realizada pola Secretaria Xeral de Universidades, xunto coa dirección da ACSUG.

Posteriormente, realizarase unha comunicación onde se fará un avance de resultados do “Estudo de Inserción Laboral dos titulados universitarios no Sistema Universitario de Galicia 2006- 2007” . Esta publicación está enmarcada dentro dos estudos de inserción laboral os titulados universitarios no Sistema Universitario de Galicia que se levan a cabo de forma periódica dende a ACSUG. Os resultados obtidos neste estudo proporcionan información sobre os aspectos relacionados coa transición da educación universitaria ao mercado laboral: vías de busca de emprego, factores valorados na contratación, tempo en atopar emprego, tipo de contrato e as competencias máis requeridas no emprego.

Novo baremo

28/10/2009

Acordo da Comisión Galega de Informes, Avaliación, Certificación e Acreditación (CGIACA) do 10 de novembro de 2009, polo que se aproba o protocolo de avaliación e informe para a contratación de profesorado polas universidades integrantes do Sistema Universitario de Galicia (SUG).