Información convocatorias Complementos Retributivos 2023

Actualmente, atópanse en proceso de revisión na aplicación de supervisión das disposicións normativas (REDUCE), dependente da Axencia de modernización tecnolóxica de Galicia (AMTEGA), as convocatorias de 2023 correspondentes a:

  • Complementos retributivos de recoñecemento ao labor docente e ao labor investigador.
  • Complemento retributivo de recoñecemento á excelencia curricular docente e investigadora.
  • Complemento retributivo de recoñecemento polos cargos de xestión.

Este proceso realízase cada ano conforme á Orde de 12 de xaneiro de 2012 (DOG núm. 10 de 16.01.2012) pola que se regula o mecanismo de aprobación de procedementos e servizos públicos electrónicos na Administración xeral e no sector público autonómico de Galicia.

Unha vez superado este trámite as convocatorias serán enviadas ao DOG para a súa publicación.