Reunión ACSUG-CREUP

O 25 de xaneiro de 2023 tivo lugar unha xuntanza virtual entre representantes do consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia (ACSUG) e a Coordinadora de Representantes de Estudantes de Universidades Públicas (CREUP).

Durante a xuntanza tratáronse diversos temas de actualidade relativos á educación superior, principalmente as microcredenciais e o Real Decreto 822/2021, de 28 de setembro, polo que se establece a organización das ensinanzas universitarias e do procedemento de aseguramento da súa calidade.