Xuntanza Universidades SUG-ACSUG

O 20 de outubro de 2022 celebrouse na ACSUG unha reunión de coordinación na que participaron as persoas responsables das áreas de calidade e os vicerreitorados con competencias en xestión da calidade de centros e títulos das catro Universidades do SUG (UDC, USC, UVIGO e UIE). O obxectivo da xornada foi presentar a planificación e prazos das avaliacións de títulos e centros para o curso 2022-2023, a adaptación dos procedementos de avaliación aos decretos 640/2021 e 822/2021, así como a casuística da formación permanente nas universidades. Na reunión tamén se trataron outros asuntos de interese detectados nas avaliacións do curso 2021-202.