Presentación dos resultados de inserción laboral dos egresados das tres universidades galegas

Como ven facendo a Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, cunha periodicidade anual desde o ano 2005, hoxe presentáronse aos medios de comunicación os resultados da inserción laboral dos graduados universitarios do curso 2014-2015. Foron 9.155 os graduados ao remate dese curso, dos que se deu a coñecer cantos e cómo conseguiron o seu primeiro emprego, cal é o seu salario e o seu tipo de contrato, en qué lugar están a traballar e en qué traballan, se está ou non relacionado coa súa titulación, etc.

O acto de presentación contou coa presencia da presidenta da ACSUG, Patrocinio Morrondo, do director da mesma, Eduardo López Pereira, así como do secretario xeral de universidades, José Alberto Díez de Castro, para explicar estes e outros moitos datos, de sumo interese para as universidades, a administración e, especialmente, para os estudantes que se han incorporar aos seus estudos universtarios, así como para as súas familias, á hora de elexir aquela carreira que mellor lle conveña.

O acto tivo lugar na nova sede da Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia, no edifico Fontán, na Cidade da Cultura.