O consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia celebra o seu 21 aniversario

Acto do vixésimo primeiro aniversario da súa creación e a inauguración da súa nova sede, baixo a presidencia do Conselleiro de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Román Rodríguez González

que se celebrará o día 19 de xullo de 2022, ás 10:00 horas, no Salón de Actos do Edificio Fontán

Conferencia inaugural:

“O reto do deseño, seguimento e avaliación dos resultados de aprendizaxe nos títulos universitarios”

Prof. Gregorio Rodríguez Gómez. Universidade de Cádiz