Publicación informes sobre análises temáticas

ACSUG participa, xunto con outras 6 axencias de calidade do marco REACU, na elaboración de análises temáticas co obxectivo de dar resposta aos Criterios e Directrices para o Aseguramento da Calidade no EEES. En concreto, o criterio ESG 3.4. “Análise Temática” establece que as axencias de calidade deben “publicar periodicamente informes que describan e analicen as conclusións e achados xerais das súas actividades de aseguramento externo da calidade”. Cada informe vén acompañado da súa difusión mediante un seminario web. Neste momento elaboráronse y publicáronse os seguintes informes: