Xuntanza do Consello Asesor de ACSUG

O Consello Asesor é o principal órgano consultivo de ACSUG e reúnese, como mínimo, cunha periodicidade anual para analizar as actividades da axencia e propoñer accións e cambios que incidan na mellora continua.

Debido á situación motivada polo COVID-19, o 23 de decembro de 2020 celebrouse, de forma telemática, unha xuntanza do órgano, na que se deu conta, por parte do director de ACSUG, das actividades desenvolvidas ao longo do ano nas especiais circunstancias en que tivo actuar a Axencia debido á pandemia e presentouse un borrador de texto do código ético de aplicación en todas as actividades de ACSUG para a súa análise e posible mellora.

Fotografía