Participación de ACSUG nos grupos de traballo de ECA