Primeiras visitas virtuais de renovación da acreditación de títulos e de certificación de sistemas de garantía de calidade

Ao longo de mes de xullo, ACSUG, en colaboración coas universidades do SUG, levou a cabo as primeiras visitas virtuais de renovación da acreditación de títulos e de certificación de sistemas de garantía de calidade. Todas as visitas se realizaron tendo en conta os protocolos elaborados por ACSUG para tal fin (títulos e centros), que garanten os mesmos estándares de calidade que se establecen nas visitas presenciais. Os títulos e centros avaliados foron:

Títulos:

  • Máster Universitario en Dirección e Administración de Empresas (UVigo)
  • Máster Universitario en Materiais Complexos: Análise Térmico e Reoloxía (UDC)

Centros:

  • Facultade de Economía e Empresa (UDC)
  • Facultade de Informática (UDC) • Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais (USC)
  • Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais (USC)