Participación de ACSUG en varios Webinars

A situación provocada pola COVID-19 incidiu na planificación inicialmente prevista de distintas reunións e actividades a nivel internacional.

Sen embargo, véñense organizando no seu lugar distintos Webinars, aos que está asistindo activamente persoal de ACSUG e que permiten manter o contacto con outras axencias e organismos, así como intercambiar experiencias e boas prácticas moi interesantes na situación excepcional actual. Os Webinars nos que participou ACSUG ata o momento foron os seguintes: