Reunión da REACU por videoconferencia

No día de hoxe, 03.04.2020, ante a excepcional situación creada en España pola expansión do COVID-19, as Axencias españolas para a calidade universitaria celebraron unha reunión por videoconferancia coa presencia dos directores de todas elas para considerar  o estado no que se atopa a ensinanza universitaria motivado pola suspensión da actividade presencial, co fin de colaborar entre todos e de establecer un marco de actuación común das propias universidades.

En dita reunión, chegouse a unha serie de acordos que se explicitan no documento adxunto que foi publicado pola propia REACU.