Novidades pola situación actual do coronavirus (COVID-19)

Atendendo ao disposto na RESOLUCIÓN do 15 de marzo de 2020, da Secretaría Xeral Técnica da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se dá publicidade ao acordo do Centro de Coordinación Operativa (Cecop), mediante o que se adoptan medidas preventivas en lugares de traballo do sector público autonómico como consecuencia da evolución epidemiolóxica do coronavirus COVID-19, infórmase da suspensión, ata nova orde, de toda a actividad presencial de ACSUG. O persoal de ACSUG exerce as súa funcións mediante TELETRABALLO. As consultas á axencia realizaranse por medios electrónicos nos enderezos contidos no seguinte enlace: DIRECTORIO.