Xornada de formación para avaliadores de títulos

O 10 de febreiro de 2020 celebrouse na sede de ACSUG unha Xornada de Formación para as Comisións de Avaliación que participan nos procesos de verificación, modificación, seguimento e acreditación de títulos oficias do Sistema Universitario de Galicia. Na xornada participaron un total de 17 avaliadores entre vogais académicos, profesionais e estudantes.

Programa da xornada