ACSUG Participou nun seminario para axencias recentemente avaliadas por ENQA en Porto (Portugal)

ACSUG participou nun seminario organizado pola Asociación Europea para a Garantía da Calidade da Educación Superior (ENQA), ao cal foron invitadas as axencias que foron avaliadas recentemente por ENQA. O seminario celebrouse os días 1 e 2 de outubro de 2019 en Porto (Portugal).
Durante este seminario tratáronse temas moi interesantes relacionados co proceso de avaliación cíclico (cada 5 anos) que as axencias membros de ENQA deben levar a acabo: autoavaliación, valor engadido para as axencias que son avaliadas por segunda vez e posteriores, aspectos específicos sobre o análise temático, como responder ás recomendacións do informe final ou a preparación do informe de progreso e visita de seguimento.
As conclusións do seminario foron moi positivas, non só para ENQA á hora de poder axustar diversos aspectos do proceso de avaliación, senón tamén para as axencias presentes no evento, que puideron compartir as súas experiencias e aprender das boas prácticas comentadas nos dous días de xuntanza.