Convocatoria ordinaria de avaliación previa á contratación do profesorado polas universidades do SUG

Con data do 3 de setembro de 2019 publícase no DOG a Resolución do 9 de agosto de 2019 da Presidenta da ACSUG, pola que se aproba a convocatoria ordinaria para a obtención da avaliación previa á contratación de profesorado universitario polas universidades do Sistema Universitario de Galicia e se abre o prazo para a presentación de solicitudes.

Fin prazo: 3 de outubro de 2019