Convocatoria de avaliación previa á contratación de profesorado universitario 2019:

Convocatoria de avaliación previa á contratación de profesorado universitario 2019: Informase que está previsto que a convocatoria se publique no DOG a principios do mes de setembro deste ano, para evitar que o prazo de presentación das solicitudes coincida no mes de agosto.