Xuntanza Universidades SUG-ACSUG

O 16 de maio de 2019 celebrouse na ACSUG unha xornada na que participaron representantes das Escolas de Doutoramento, das áreas de calidade e dos vicerreitorados con competencias en xestión da calidade de centros e títulos das tres universidades galegas. O obxectivo fundamental da xornada foi tratar o programa de renovación da acreditación dos programas de doutoramento e deseñar un calendario de avaliación tendo en conta a moratoria establecida polo Real Decreto 103/2019 de 1 de marzo. Aproveitando a reunión tamén se trataron outros temas de interese que se foron detectando este curso 2018/2019 nos procesos de verificación e acreditación de títulos.