ACSUG participa en varios talleres formativos en ISFODOSU (Santo Domingo)

Dando cumprimento ao establecido no convenio de colaboración asinado co Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU), ACSUG participou, entre os días 6 e 8 de novembro, en varios talleres formativos sobre o deseño e a implantación dun Sistema de Garantía de Calidade. O director da Axencia, José Eduardo López Pereira, foi invitado a pronunciar unha conferencia sobre A investigación como factor de calidade na universidade española con motivo do lanzamento do portal web da Revista Caribeña de Investigación Educativa (RECIE) dedicada á publicación de artigos académicos sobre formación docente, deseño curricular, diagnóstico educativo, políticas educativas nacionais e internacionais, procesos efectivos de ensinanza e aprendizaxe en contornas de vulnerabilidade.

Durante esta visita a Santo Domingo el Director de ACSUG, asinou un novo convenio de colaboración coa Universidad Federico Hernríquez y Carvajal (UFHEC) para apoiala nos procesos de mellora da calidade.