Aviso convocatorias

Informase que, segundo indicacións do DOG, as convocatorias de avaliación previa á asignación dos complementos retributivos do profesorado, correspondentes ao 2016, sairán publicadas a mediados do mes de xaneiro de 2018.