Xuntanza de meta-avaliación na ACSUG

O 31 de outubro de 2017 celebrouse na ACSUG unha xornada na que participaron os representantes das áreas de calidade e dos vicerreitorados con competencias en xestión da calidade de centros e títulos das tres universidades galegas. O obxectivo da xornada foi realizar unha meta-avaliación dos procesos de avaliación de títulos e centros da convocatoria 2016/2017 coa finalidade de detectar debilidades e propoñer melloras nos distintos procesos (verificación, modificación, seguimento, acreditación e certificación de SGC) así como tamén planificar a convocatoria do curso 2017/2018.

Previamente, coa finalidade de obter información dos distintos grupos de interese (coordinadores e responsables de títulos e avaliadores externos) leváronse a cabo os procesos de medición da satisfacción relacionados coa convocatoria 2016/2017 onde se valoraron, entre outros parámetros, aspectos relacionados coa documentación, organización e desenvolvemento dos distintos procesos de avaliación. Os resultados das ditas consultas tamén foron presentadas e analizadas durante a xuntanza.

As xuntanzas de meta-avaliación, celebradas anualmente entre a ACSUG e as Universidades do Sistema Universitario de Galicia, constitúen unha ferramenta útil de cara a mellora de cada un dos procesos que xestiona a Axencia no referente a avaliación de títulos e centros.

Xuntanza realizada cos Vicerreitorados de Títulos e Áreas de Calidade das Universidades do Sistema Universitario de Galicia (31.10.2017)