A ACSUG participa no XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións celebrado na Universidade da Coruña en Ferrol, organizado pola Sociedade Galega para a Promoción da Estatística e da Investigación de Operacións (SGAPEIO)

A ACSUG participou no “XIII Congreso Galego de Estatística e Investigación de Operacións”, que se celebrou os días 26, 27 e 28 de outubro na Universidade da Coruña no Campus de Esteiro en Ferrol.

O obxectivo deste congreso, que se celebra con carácter bianual, é contribuír á divulgación dos avances na teoría, nas aplicacións e na didáctica da Estatística e da Investigación de Operacións. Como en edicións anteriores, incluíronse no programa distintos actos como conferencias, mesas redondas, obradoiros e comunicacións, dentro das cales, a ACSUG presentou dúas comunicacións: “Mobilidade e coñecemento de idiomas dos titulados no Sistema Universitario de Galicia nos cursos 2011-2012 e 2012-2013” e “A inserción laboral dos titulados en Máster: motivación e valoración do título”.

Estas comunicacións, en formato póster, engloban os resultados máis recentes acadados nos estudos de inserción laboral realizados pola Axencia. No caso da poboación titulada de 1º, 2º ciclo e graduados valorando a mobilidade realizada polos titulados e o seu coñecemento de idiomas nos cursos 2011-2012 e 2012-2013, e no referente á poboación titulada en másteres realizando unha análise do desenvolvemento do máster (planificación das ensinanzas, competencias, profesorado, coordinación e traballo fin de máster), así como analizando a súa motivación para telo cursalo.