Comunicación das resolucións de Execelencia curricular e cargos de xestión convocatoria 2016 : Sistema notifica

Infórmase aos solicitantes dos complementos retributivos de excelencia curricular e de méritos de xestión, da convocatoria de 2016, que ao longo destes días procederase á notificación das resolucións por medio da plataforma notifica.gal da Xunta de Galicia, tal e como se establece pola normativa de aplicación.

Os solicitantes recibirán un aviso (ben por correo electrónico, ben por teléfono móbil) no que se indicarán as instrucións para acceder ás resolucións. Para resolver as dúbidas técnicas de acceso que poidan xurdir ao respecto, deben chamar ao teléfono 012.