Xornada de formación das comisións de avaliación da universidade de Vigo para o desenvolvemento da convocatoria 2017 do programa DOCENTIA

O 13 de xullo, dentro das actividades incluídas no convenio marco de colaboración asinado entre ACSUG e a UVIGO para o desenvolvemento do Programa DOCENTIA na dita institución, celebrouse na ACSUG unha xornada de formación á que asistiron os membros das catro Comisións de Avaliacións que van participar na primeira convocatoria do Programa DOCENTIA. Asistiron á xornada un total de 19 avaliadores, ademais dos representantes da Area de Calidade e Vicerreitora de Organización Académica e Profesorado.

Programa da Xornada