Firma convenio marco ACSUG e Universidade LiberQuaré

A ACSUG firma convenio marco de colaboración entre o consorcio Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia e a Universidade LiberQuaré. Acto no que interviñeron D. Eduardo López Pereira director ACSUG e Dr. D. Agustín Dosil Maceira Rector da Universidade LiberQuaré.