Convocatoria ordinaria 2016 para os Complementos de recoñecemento ao labor docente e ao labor investigador

Publícase hoxe, 2 de decembro de 2016, a Resolución do 7 de outubro de 2016, pola que se aproba a convocatoria ordinaria para solicitar a avaliación previa á asignación das retribucións adicionais relativas ao complemento de recoñecemento ao labor docente e ao complemento de recoñecemento ao labor investigador e se abre o prazo para a presentación de solicitudes.

Acceso á aplicación para cumprimentar a solicitude e os demais anexos.

O prazo de presentación de solicitudes será dende o día 5 de decembro de 2016 ata o día 3 de enero de 2017, incluído.

A aplicación para cubrir a solicitude e anexos estará aberta dende mañá día 3 de decembro de 2016.

ATENCIÓN! En aplicación do disposto no artigo 14.2 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do procedemento administrativo común das adiministracións públicas, a presentación de solicitudes deberá realizarse obrigatoriamene a través da sede electrónica da Xunta.
https://sede.xunta.gal
En caso de dubida, dificultades técnicas ou necesidade de máis información durante o proceso de obtención dos formularios na sede electrónica, poderán dirixir ao teléfono de información 012 ou ao correo electrónico 012@xunta.gal.