• Relacións e intercambio de información con outras axencias de calidade e organismos relacionados co ámbito universitario

Universidade de San Martín de Porres, Perú

Os centros da USMP que se someteron a esta avaliación co fin de obter un recoñecemento internacional da súa calidade son:

 • Facultade de Obstetricia e Enfermaría
 • Facultade de Odontoloxía
 • Instituto para a Calidade da Educación
 • Facultade de Medicina Humana
 • Escola Profesional de Psicoloxía
 • Escola Profesional de Turismo e Hostalaría
 • Escola Profesional de Ciencias da Comunicación
 • Escola Profesional de Arquitectura
 • Escola Profesional de Enxeñaría Civil
 • Facultade de Ciencias Administrativas e Recursos Humanos
 • Facultade de Ciencias Contables Económicas e Financeiras
 • Instituto de Goberno e Xestión Pública

Comisións de Avaliación

Resultados

CENTRO/ TITULACIÓN

INFORME FINAL
DE
CERTIFICACIÓN

INFORMES DE

SEGUIMIENTO

INFORMES FINAIS
DE
ACREDITACIÓN

Facultade de Obstetricia e Enfermaría Ver Ver Ver
Facultade de Odontoloxía Ver Ver Ver
Instituto para a Calidade da Educación Ver  Ver Ver
Facultade de Medicina Humana Ver Ver Ver
Escola Profesional de Psicoloxía Ver Ver Ver
Escola Profesional de Turismo e Hostalaría Ver   Ver
Escola Profesional de Ciencias da Comunicación Ver   Ver
Escola Profesional de Arquitectura Ver    
Escola Profesional de Enxeñaría Civil Ver    
Facultade de Ciencias Administrativas e Recursos Humanos Ver   Ver
Facultade de Ciencias Contables Económicas e Financeiras Ver   Ver
Instituto de Goberno e Xestión Pública Ver    
Facultade de Dereito     Ver